Islamitische Basisschool Elif Heemskerk

Hartelijk welkom op de website van islamitische basisschool Elif te Heemskerk. De alif (ألف) is de eerste letter van het Arabisch alfabet. Maar ook van het Fenicische, Hebreeuwse, Griekse en Latijnse alfabet. Daarom heet het ook alfa – bet. De Grieken zeggen alfa beta. De Joden zeggen alef – bet. De Arabieren zeggen alif – be. De Feniciërs, de Latijnen, de Grieken, de Hebreeërs en de Arabieren, hebben dus allemaal de Alif/Aleph als eerste letter van hun alfabet. Door zijn vorm is de Alif het cijfer 1. Het symboliseert daarmee ook het wezen van God – eenheid – en met de Alif begint Zijn Naam: Allah. Maar met de Alif beginnen ook het alfabet en begint de naam van de eerste mens: Adam.

Missie

Visie

Kernwaarden

Onderwijs

Identiteit

Team

Groepen

Schoolgids

OR/(G)MR

IBS Elif Heemskerk is een Nederlandse school op Islamitische grondslag die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. Wij zien elk kind als uniek schepsel van Allah. Daarmee is ieder kind bijzonder en vraagt om een eigen en persoonlijke benadering. Het is vanuit deze gedachte dat we trachten het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind.


Responsive image

Thema Kunst

Op maandag 25 maart hebben de kleuters een theaterworkshop 'Welke kleur ben jij?"...
lees meer...

Cursus Islamitische opvoeding

Tijdens de thema-avond van 22 november 2018 hebben veel ouders aangegeven...
lees meer...

Plastic Circle

De bak met doppen is al twee keer geleegd. We wachten met spanning af hoeveel...
lees meer...

Cultuuronderwijs

Op donderdag 21 maart hebben de groepen 4, 5/6 en 7/8 een percussieles in het Cultuurhuis Heemskerk....
lees meer...


Op zoek naar een nieuwe uitdaging in het onderwijs?

...