Islamitische Basisschool Elif Heemskerk

Hartelijk welkom op de website van islamitische basisschool Elif te Heemskerk. De alif (ألف) is de eerste letter van het Arabisch alfabet. Maar ook van het Fenicische, Hebreeuwse, Griekse en Latijnse alfabet. Daarom heet het ook alfa – bet. De Grieken zeggen alfa beta. De Joden zeggen alef – bet. De Arabieren zeggen alif – be. De Feniciërs, de Latijnen, de Grieken, de Hebreeërs en de Arabieren, hebben dus allemaal de Alif/Aleph als eerste letter van hun alfabet. Door zijn vorm is de Alif het cijfer 1. Het symboliseert daarmee ook het wezen van God – eenheid – en met de Alif begint Zijn Naam: Allah. Maar met de Alif beginnen ook het alfabet en begint de naam van de eerste mens: Adam.

Missie

Visie

Kernwaarden

Onderwijs

Identiteit

Team

Groepen

Schoolgids

OR/(G)MR

IBS Elif Heemskerk is een Nederlandse school op Islamitische grondslag die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. Wij zien elk kind als uniek schepsel van Allah. Daarmee is ieder kind bijzonder en vraagt om een eigen en persoonlijke benadering. Het is vanuit deze gedachte dat we trachten het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind.


Responsive image

EU-schoolfruit

Van 12 november 2018 tot en met 19 april 2019 doen wij weer mee met het EU-schoolfruit-programma...
lees meer...

Zaalvoetbaltoernooi

Op woensdag 14 november jl. hebben de kinderen uit groep 5/6 meegedaan aan het Zaalvoetbaltoernooi...
lees meer...

Wintervakantie

Van 22 december 2018 t/m 6 januari 2019 is de wintervakantie. Wij wensen iedereen alvast een hele...
lees meer...

Sport en Cultuuractiviteiten

Dit schooljaar doen wij mee aan diverse sport en/of cultuuractiviteiten. Enkele activiteiten hebben in...
lees meer...


Op zoek naar een nieuwe uitdaging in het onderwijs?

...