Responsive image

We zijn een klas met 29 leerlingen. De afgelopen weken hebben gewerkt aan het thema kunst. We hebben geleerd wat schilders en beeldhouwers voor kunstwerken maken. Ook hebben de kinderen eigen schildeijren gemaakt en kunstwerken van kosteloos materiaal, zoals lege dozen en dekseltjes.

Op woensdag 24 mei zijn wij samen met de andere kleutergroep en groep ¾ op schoolreisje geweest naar de Goudvis. Het was er zo veilig dat wij heerlijk zelfstandig hebben gepeeld, zowel buiten als binnen. “Het was de leukste schooldag ooit.”, was het commentaar van de kinderen.

...