over ons

De missie van IBS Elif

Jong, begaafd, Nederlander en Moslim!

Bismillahirrahmanirrahim:

In de naam van Allah, Hij is lief, Hij geeft, Hij vergeeft.
Dit is ons wachtwoord, onze toegangscode voor al onze activiteiten en handelingen.
De Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland richt zich als organisatie, geïnspireerd door Islamitische normen en waarden, op de permanente ontwikkeling van de leerlingen, de medewerkers en de organisatie.

Wie zijn wij?

Wij zijn jong, begaafd, Nederlander en Moslim. Wij zijn geboren in Nederland of elders op de wereld. Wij hebben andere namen dan de gebruikelijke namen in Nederland. Wij zien er anders uit. Wij houden er soms andere gebruiken en tradities op na. Maar wij zijn Nederland! Wij zijn Nederlanders! Wij zijn nazaten van dappere mensen. Op een dag je koffer pakken en in een vreemd land gaan wonen is een teken van zelfvertrouwen, vertrouwen in de medemens en vertrouwen in Allah. Voor moslims is Allah Karim! Khayr Inshallah! Of: feel the fear, do it anyway!

Hoop

De hoop is onze brandstof. Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd.

Een moslim mag zijn hoop nooit verliezen. Er is altijd hoop. De wanhoop is in de Islam een zonde. La taknatoe min Rahmetoellah! Wanhoop de vergevingsgezindheid van Allah niet! Aan dit gedachtegoed ontlenen wij onze missie. Wij willen onderwijs van Hoop geven. Er Rahman is onze beschermheer in onze ambitie.

Op IBS Elif ontwikkelen kinderen zich in een veilige en plezierige omgeving tot evenwichtige, zelfstandige moslims in onze samenleving. Ons doel is om kinderen intellectueel, sociaal-emotioneel en fysiek voor te bereiden op het vervolgonderwijs; met een flinke dosis zelfvertrouwen en met goede sociale vaardigheden.

Een brede talentontwikkeling van leerlingen is onze centrale doelstelling. Dat betekent aandacht voor cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling. Het individuele kind in zijn uniciteit (iedere kind is een unieke schepsel van Allah) is daarbij altijd ons uitgangspunt.

...