over ons

Medezeggenschapraad

Elke basisschool is verplicht om een medezeggenschapraad (MR) te hebben. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee teamleden. Zij vertegenwoordigen de ouders, de kinderen en het schoolteam. De MR denkt mee met het bestuur en de directie en adviseert en/of verleent instemming bij zaken die het beleid van de school als geheel betreffen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om zaken als huisvesting,  onderwijskwaliteit, schoolplan, schoolgids, begroting en formatie. Leden van de MR worden voor vier jaar gekozen. Iedere 4 jaar zijn er verkiezingen voor de MR en wordt kenbaar gemaakt wie uit de MR gaan en welke plaatsen beschikbaar komen. De MR vergadert om de 6 weken. Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn, dan is dat mogelijk.  Uiteraard kunt u de MR­leden altijd benaderen als u vragen hebt.

Leden van de MR zijn:

Voor & Achternaam Ouder/Leerkracht
mw. Zeynep Ergün e/v Sürer Leerkracht/Voorzitter
mw. Nanda de Lange Leerkracht
mw. Ayfer Sürer Ouder
mw. Özlem Altın Ouder

Ouderraad

De ouderraad (OR) richt zich met name op praktische zaken in en rond de school. Daarnaast is de OR een aanspreekpunt voor ouders en behartigt zij de belangen van de ouders en leerlingen. De OR denkt met het schoolteam mee over activiteiten en is druk doende met het  organiseren en uitvoeren hiervan. Hierbij doet de OR een beroep op andere ouders die dan hun steentje kunnen bijdragen bijvoorbeeld door de school te versieren, iets te bakken, te knutselen en het organiseren van het Ramadan­- en Offerfeest.

...